För att kunna förbättra oss själva och erbjuda våra besökare en bättre upplevelse använder vi oss av webbplatskakor, så kallade cookies. Den trafikinformation vi samlar in är anonym och kan inte knytas till enskilda individer.

Den enda personliga information vi samlar in är besökarnas email-adress i de fall de anmält sig till nyhetsbrevet.

På Matkasse.se sparar vi följande webbplatskakor:

  • Google analytics, för att kunna analysera vår trafik
  • En kaka för att se om besökarna godkänt vår information om kakor
  • En kaka för att se om vi skall visa anmälan till nyhetsbrevet eller inte